Tips

Tips till hur du får ditt ljus till att brinna längre och väll-

-Brinn ditt ljus gärna i 1 till 2 timmar, så att vaxet blir flytande.

-Trimma veken till ca 0,5 mm innan du ska tenna ditt ljus igen. För att ljuset ska brinna fint och inte sota..Det är sot det som är i enden på veken.

-Om ljuset har brunint lenge kan det evt danne sig en sotklump i enden på veken, blås ut och vänta till,s ljuset (smältan ) har stälnat….

-Förvara ditt ljus törrt.

-Låt inte ljuset stå där det fläkter.

-Låt inte ljuset stå i solljuset.

-När du har eldat upp ljuset. Ta lite diskmedel och tvätta bort etikett och fett innuti glaset. Så kan du återanvända det til värmljus e.l.

Säkerhet.

  • Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn.